نحوه‌ی نمره دهی در آزمون آیلتس

How to score in the IELTS test

آزمون آیلتس (IELTS) یک آزمون بین‌المللی زبان انگلیسی است که برای ارزیابی مهارت‌های زبان انگلیسی افراد در چهار زمینهٔ شنیداری، گفتاری، خواندن و نوشتن طراحی‌شده است.

این آزمون توسط سازمان‌های مختلفی در سراسر جهان برگزار می‌شود و برای اهداف مختلفی ازجمله تحصیل، کار و مهاجرت مورداستفاده قرار می‌گیرد.

نمره دهی در آزمون آیلتس از صفرتا نه بر اساس یک مقیاس نمره دهی استاندارد انجام می‌شود.

نمرهٔ صفر نشان‌دهندهٔ عدم توانایی در برقراری ارتباط به زبان انگلیسی است و نمرهٔ نه نشان‌دهندهٔ تسلط کامل به زبان انگلیسی است.

 

نمرهٔ کلی آزمون آیلتس

نمرهٔ کلی آزمون آیلتس بر اساس میانگین نمرات چهار بخش آزمون محاسبه می‌شود. این نمره از صفرتا نه است.

برای کسب نمرهٔ بالا در آزمون آیلتس، باید مهارت‌های خود را در چهار زمینهٔ اصلی زبان انگلیسی، یعنی خواندن، نوشتن، شنیدن و صحبت کردن، بهبود بخشید.

در اینجا چند نکته کلی برای کسب نمرهٔ بالا در آزمون آیلتس آورده شده است:

 آمادگی خود را به‌طور کامل انجام دهید. قبل از شرکت در آزمون، باید به‌طور کامل برای هر چهار بخش آزمون آماده شوید. این کار را می‌توانید بامطالعهٔ منابع آموزشی، تمرین با سؤالات نمونه و شرکت در کلاس‌های آمادگی آزمون آیلتس انجام دهید.

• به‌طور منظم تمرین کنید. بهترین راه برای بهبود مهارت‌های زبان انگلیسی، تمرین منظم است .هرچه بیشتر تمرین کنید، بهتر می‌توانید در آزمون موفق شوید.

• با اعتمادبه‌نفس باشید. اعتمادبه‌نفس یکی از عوامل مهم در موفقیت در آزمون آیلتس است .اگر به توانایی‌های خود اعتماد داشته باشید، عملکرد بهتری خواهید داشت.

 

بخش لیسنینگ آزمون آیلتس شامل چهار مکالمه یا سخنرانی است. نمره دهی این بخش‌بر اساس چهار معیار اصلی زیر انجام می‌شود:

• درک کلی: توانایی درک اطلاعات کلی ارائه‌شده در مکالمه یا سخنرانی

• جزئیات: توانایی درک جزئیات ارائه‌شده در مکالمه یا سخنرانی

• ارتباط بین ایده‌ها: توانایی درک ارتباط بین ایده‌های ارائه‌شده در مکالمه یا سخنرانی

• استفاده از زبان: توانایی استفاده از زبان برای درک مکالمه یا سخنرانی

IELTS scoring

 

درک کلی

برای کسب نمرهٔ بالا در معیار درک کلی، باید بتوانید اطلاعات کلی ارائه‌شده در مکالمه یا سخنرانی را درک کنید. این اطلاعات می‌تواند شامل موضوعات مکالمه یا سخنرانی، اهداف شرکت‌کنندگان در مکالمه یا سخنرانی و روابط بین شرکت‌کنندگان در مکالمه یا سخنرانی باشد.

برای بهبود مهارت خود در درک کلی، می‌توانید تمرینات زیر را انجام دهید:

• به مکالمات و سخنرانی‌های انگلیسی گوش دهید و سعی کنید اطلاعات کلی ارائه‌شده در آن‌ها را درک کنید.

• از یک دوست یا معلم بخواهید که مکالمه یا سخنرانی انگلیسی را برای شما بخواند و شما سعی کنید اطلاعات کلی ارائه‌شده در آن را درک کنید.

• از کتاب‌های تمرین آزمون آیلتس استفاده کنید که تمرینات درک کلی را ارائه می‌دهند.

 

جزئیات

برای کسب نمرهٔ بالا در معیار جزئیات، باید بتوانید جزئیات ارائه‌شده در مکالمه یا سخنرانی را درک کنید. این جزئیات می‌تواند شامل نام‌ها، مکان‌ها، تاریخ‌ها، اعداد و جزئیات دیگر باشد.

برای بهبود مهارت خود در درک جزئیات، می‌توانید تمرینات زیر را انجام دهید:

• به مکالمات و سخنرانی‌های انگلیسی گوش دهید و سعی کنید جزئیات ارائه‌شده در آن‌ها را درک کنید.

• از یک دوست یا معلم بخواهید که مکالمه یا سخنرانی انگلیسی را برای شما بخواند و شما سعی کنید جزئیات ارائه‌شده در آن را درک کنید.

• از کتاب‌های تمرین آزمون آیلتس استفاده کنید که تمرینات درک جزئیات را ارائه می‌دهند.

 

ارتباط بین ایده‌ها

برای کسب نمرهٔ بالا در معیار ارتباط بین ایده‌ها، باید بتوانید ارتباط بین ایده‌های ارائه‌شده در مکالمه یا سخنرانی را درک کنید. این ارتباط می‌تواند شامل روابط علی و معلولی، روابط تضاد و روابط مقایسه و تقابل باشد.

برای بهبود مهارت خود در درک ارتباط بین ایده‌ها، می‌توانید تمرینات زیر را انجام دهید:

• به مکالمات و سخنرانی‌های انگلیسی گوش دهید و سعی کنید ارتباط بین ایده‌های ارائه‌شده در آن‌ها را درک کنید.

• از یک دوست یا معلم بخواهید که مکالمه یا سخنرانی انگلیسی را برای شما بخواند و شما سعی کنید ارتباط بین ایده‌های ارائه‌شده در آن را درک کنید.

• از کتاب‌های تمرین آزمون آیلتس استفاده کنید که تمرینات درک ارتباط بین ایده‌ها را ارائه می‌دهند.

 

استفاده از زبان

برای کسب نمرهٔ بالا در معیار استفاده از زبان، باید بتوانید زبان مکالمه یا سخنرانی را درک کنید. این شامل درک کلمات و عبارات، درک ساختارهای گرامری و درک تلفظ باشد.

برای بهبود مهارت خود در استفاده از زبان، می‌توانید تمرینات زیر را انجام دهید:

• به مکالمات و سخنرانی‌های انگلیسی گوش دهید و سعی کنید کلمات و عبارات ارائه‌شده در آن‌ها را درک کنید.

• از یک دوست یا معلم بخواهید که مکالمه یا سخنرانی انگلیسی را برای شما بخواند و شما سعی کنید ساختارهای گرامری ارائه‌شده در آن را درک کنید.

• از کتاب‌های تمرین آزمون آیلتس استفاده کنید که تمرینات استفاده از زبان را ارائه می‌دهند.

درنهایت، برای کسب نمرهٔ بالا در بخش لیستنینگ آزمون آیلتس، باید تمرین زیادی انجام دهید. هرچه بیشتر مکالمات و سخنرانی‌های انگلیسی گوش دهید، بهتر می‌توانید مهارت‌های خود را در درک زبان انگلیسی بهبود بخشید.

 

بخش رایتینگ آزمون آیلتس شامل دو بخش است:

• Task 1: در این بخش، باید یک متن کوتاه در مورد یک نمودار یا جدول ارائه دهید.

• Task 2: در این بخش، باید یک متن نسبتاً طولانی در مورد یک موضوع عمومی ارائه دهید.

نمره دهی این بخش‌بر اساس چهار معیار اصلی زیر انجام می‌شود:

• تکلیف: توانایی انجام تکلیف به‌طور کامل و دقیق

• سازمان‌دهی: توانایی سازمان‌دهی ایده‌ها به‌طور واضح و منسجم

• زبان: توانایی استفاده از زبان به‌طور مؤثر

• محتوا: توانایی ارائه اطلاعات مرتبط و پشتیبانی شده

IELTS Scoring

 

تکلیف

برای کسب نمرهٔ بالا در معیار تکلیف، باید بتوانید تکلیف ارائه‌شده را به‌طور کامل و دقیق انجام دهید. این بدان معناست که باید به تمام نکات ارائه‌شده در تکلیف توجه کنید و از آن‌ها پیروی کنید.

برای بهبود مهارت خود در تکلیف، می‌توانید تمرینات زیر را انجام دهید:

• دستورالعمل‌های تکلیف را به‌دقت بخوانید و مطمئن شوید که آن‌ها را به‌طور کامل درک کرده‌اید.

• نمونه‌های تکلیف‌های Task 1 و Task 2 را مطالعه کنید تا ببینید چگونه می‌توان تکلیف را به‌طور کامل و دقیق انجام داد.

سازمان‌دهی

برای کسب نمرهٔ بالا در معیار سازمان‌دهی، باید بتوانید ایده‌های خود را به‌طور واضح و منسجم سازمان‌دهی کنید. این بدان معناست که باید ازجمله‌بندی‌های واضح و روان استفاده کنید و از ربط دهنده‌ها برای اتصال ایده‌های خود استفاده کنید.

برای بهبود مهارت خود در سازمان‌دهی، می‌توانید تمرینات زیر را انجام دهید:

• قبل از شروع نوشتن، یک طرح کلی از ایده‌های خود تهیه کنید.

• ازجمله‌بندی‌های واضح و روان استفاده کنید.

• از ربط دهنده‌ها برای اتصال ایده‌های خود استفاده کنید.

 

زبان

برای کسب نمرهٔ بالا در معیار زبان، باید بتوانید از زبان انگلیسی به‌طور مؤثر استفاده کنید. این شامل درک کلمات و عبارات، درک ساختارهای گرامری و درک تلفظ باشد.

برای بهبود مهارت خود در زبان، می‌توانید تمرینات زیر را انجام دهید:

• دایره لغات خود را گسترش دهید.

• ساختارهای گرامری انگلیسی را بیاموزید و تمرین کنید.

• تلفظ خود را بهبود بخشید.

 

محتوا

برای کسب نمرهٔ بالا در معیار محتوا، باید بتوانید اطلاعات مرتبط و پشتیبانی شده ارائه دهید. این بدان معناست که باید از شواهد و مثال‌های مناسب برای پشتیبانی از ایده‌های خود استفاده کنید.

برای بهبود مهارت خود در محتوا، می‌توانید تمرینات زیر را انجام دهید:

• تحقیقات خود را در مورد موضوع ارائه‌شده انجام دهید.
• از شواهد و مثال‌های مناسب برای پشتیبانی از ایده‌های خود استفاده کنید.

درنهایت، برای کسب نمرهٔ بالا در بخش رایتینگ آزمون آیلتس، باید تمرین زیادی انجام دهید. هرچه بیشتر بنویسید، بهتر می‌توانید مهارت‌های خود را در نوشتن زبان انگلیسی بهبود بخشید.

 

نکاتی برای کسب نمرهٔ بالا در بخش رایتینگ آزمون آیلتس

• قبل از شروع نوشتن، یک طرح کلی از ایده‌های خود تهیه کنید. این به شما کمک می‌کند تا ایده‌های خود را سازمان‌دهی کنید و از سردرگمی جلوگیری کنید.

• ازجمله‌بندی‌های واضح و روان استفاده کنید. این به خواننده کمک می‌کند تا ایده‌های شمارا به‌راحتی درک کند.

• از ربط دهنده‌ها برای اتصال ایده‌های خود استفاده کنید. این به خواننده کمک می‌کند تا دنبالهٔ ایده‌های شمارا دنبال کند.

• از زبان انگلیسی استاندارد و رسمی استفاده کنید. این به خواننده کمک می‌کند تا جدیت شمارا در نظر بگیرد.

• از شواهد و مثال‌های مناسب برای پشتیبانی از ایده‌های خود استفاده کنید. این به خواننده کمک می‌کند تا ایده‌های شمارا معتبر بداند.

• زمان کافی برای نوشتن داشته باشید. بهتر است که حداقل 20 دقیقه برای نوشتن هر بخش رایتینگ در نظر بگیرید.

با پیروی از این نکات، می‌توانید شانس خود را برای کسب نمرهٔ بالا در بخش رایتینگ آزمون آیلتس افزایش دهید.

 

بخش ریدینگ آزمون آیلتس شامل سه متن است:

• Text 1: یک متن نسبتاً کوتاه در مورد یک موضوع عمومی
• Text 2: یک متن نسبتاً طولانی در مورد یک موضوع علمی یا دانشگاهی
• Text 3: یک متن نسبتاً طولانی در مورد یک موضوع اجتماعی یا فرهنگی

نمره دهی این بخش‌بر اساس چهار معیار اصلی زیر انجام می‌شود:

• درک کلی: توانایی درک اطلاعات کلی ارائه‌شده در متن

• جزئیات: توانایی درک جزئیات ارائه‌شده در متن

• ارتباط بین ایده‌ها: توانایی درک ارتباط بین ایده‌های ارائه‌شده در متن

• استفاده از زبان: توانایی استفاده از زبان برای درک متن

IELTS Scoring

 

درک کلی

برای کسب نمرهٔ بالا در معیار درک کلی، باید بتوانید اطلاعات کلی ارائه‌شده در متن را درک کنید. این اطلاعات می‌تواند شامل موضوعات متن، اهداف نویسنده و روابط بین ایده‌های ارائه‌شده در متن باشد.

برای بهبود مهارت خود در درک کلی، می‌توانید تمرینات زیر را انجام دهید:

• متن‌های انگلیسی را بخوانید و سعی کنید اطلاعات کلی ارائه‌شده در آن‌ها را درک کنید.

• از یک دوست یا معلم بخواهید که متن انگلیسی را برای شما بخواند و شما سعی کنید اطلاعات کلی ارائه‌شده در آن را درک کنید.

• از کتاب‌های تمرین آزمون آیلتس استفاده کنید که تمرینات درک کلی را ارائه می‌دهند.

جزئیات

برای کسب نمرهٔ بالا در معیار جزئیات، باید بتوانید جزئیات ارائه‌شده در متن را درک کنید. این جزئیات می‌تواند شامل تام‌ها، مکان‌ها، تاریخ‌ها، اعداد و جزئیات دیگر باشد.

برای بهبود مهارت خود در درک جزئیات، می‌توانید تمرینات زیر را انجام دهید:

• متن‌های انگلیسی را بخوانید و سعی کنید جزئیات ارائه‌شده در آن‌ها را درک کنید.

• از یک دوست یا معلم بخواهید که متن انگلیسی را برای شما بخواند و شما سعی کنید جزئیات ارائه‌شده در آن را درک کنید.

• از کتاب‌های تمرین آزمون آیلتس استفاده کنید که تمرینات درک جزئیات را ارائه می‌دهند.

ارتباط بین ایده‌ها

برای کسب نمرهٔ بالا در معیار ارتباط بین ایده‌ها، باید بتوانید ارتباط بین ایده‌های ارائه‌شده در متن را درک کنید. این ارتباط می‌تواند شامل روابط علی و معلولی، روابط تضاد و روابط مقایسه و تقابل باشد.

برای بهبود مهارت خود در درک ارتباط بین ایده‌ها، می‌توانید تمرینات زیر را انجام دهید:

• متن‌های انگلیسی را بخوانید و سعی کنید ارتباط بین ایده‌های ارائه‌شده در آن‌ها را درک کنید.

• از یک دوست یا معلم بخواهید که متن انگلیسی را برای شما بخواند و شما سعی کنید ارتباط بین ایده‌های ارائه‌شده در آن را درک کنید.

• از کتاب‌های تمرین آزمون آیلتس استفاده کنید که تمرینات درک ارتباط بین ایده‌ها را ارائه می‌دهند.

استفاده از زبان

برای کسب نمرهٔ بالا در معیار استفاده از زبان، باید بتوانید زبان متن را درک کنید. این شامل درک کلمات و عبارات، درک ساختارهای گرامری و درک تلفظ باشد.

برای بهبود مهارت خود در استفاده از زبان، می‌توانید تمرینات زیر را انجام دهید:

• دایره لغات خود را گسترش دهید.

• ساختارهای گرامری انگلیسی را بیاموزید و تمرین کنید.

• تلفظ خود را بهبود بخشید.

درنهایت، برای کسب نمرهٔ بالا در بخش ریدینگ آزمون آیلتس، باید تمرین زیادی انجام دهید. هرچه بیشتر متن‌های انگلیسی بخوانید، بهتر می‌توانید مهارت‌های خود را در درک زبان انگلیسی بهبود بخشید.

نکاتی برای کسب نمرهٔ بالا در بخش ریدینگ آزمون آیلتس

• قبل از شروع خواندن، متن را مرور کنید و به سؤالات نگاهی بیندازید. این به شما کمک می‌کند تا تمرکز خود را حفظ کنید و از سردرگمی جلوگیری کنید.

• هنگام خواندن، به دنبال کلمات و عبارات کلیدی باشید که در سؤالات ذکرشده‌اند. این به شما کمک می‌کند تا اطلاعات مهم را سریع‌تر پیدا کنید.

• از یک استراتژی مشخص برای پاسخگویی به سؤالات استفاده کنید. این به شما کمک می‌کند تا زمان خود را به‌طور مؤثری حفظ کنید.

 

بخش اسپیکینگ آزمون آیلتس شامل سه بخش است:

• Part 1: در این بخش، ممتحن سؤالات عمومی در مورد خودتان، خانواده، تحصیلات، کار و علایقتان می‌پرسد.

• Part 2: در این بخش، ممتحن به شما یک موضوع می‌دهد و از شما می‌خواهد که در مورد آن به مدت دو دقیقه صحبت کنید.

• Part 3: در این بخش، ممتحن در مورد موضوع بخش دوم با شما بحث می‌کند.

 

نمره دهی این بخش‌بر اساس چهار معیار اصلی زیر انجام می‌شود:

• آواشناسی: توانایی تلفظ کلمات انگلیسی به‌درستی

• دستور زبان: توانایی استفاده از ساختارهای گرامری انگلیسی به‌درستی

• واژگان: توانایی استفاده از کلمات و عبارات انگلیسی به‌درستی

• ارتباط: توانایی برقراری ارتباط مؤثر با ممتحن

IELTS Scoring

آواشناسی

برای کسب نمرهٔ بالا در معیار آواشناسی، باید بتوانید کلمات انگلیسی را به‌درستی تلفظ کنید. این شامل تلفظ صحیح صداها، ریتم و آهنگ صدا باشد.

برای بهبود مهارت خود در آواشناسی، می‌توانید تمرینات زیر را انجام دهید:

• به زبان‌آموزان انگلیسی گوش دهید و سعی کنید تلفظ آن‌ها را تقلید کنید.

• از یک دوست یا معلم بخواهید که تلفظ شمارا نقد کند.

• از کتاب‌های تمرین آزمون آیلتس استفاده کنید که تمرینات آواشناسی را ارائه می‌دهند.

دستور زبان

برای کسب نمرهٔ بالا در معیار دستور زبان، باید بتوانید از ساختارهای گرامری انگلیسی به‌درستی استفاده کنید. این شامل استفاده صحیح از فعل‌ها، اسم‌ها، صفت‌ها، قید‌ها و ساختارهای گرامری پیچیده باشد.

برای بهبود مهارت خود در دستور زبان، می‌توانید تمرینات زیر را انجام دهید:

• ساختارهای گرامری انگلیسی را بیاموزید و تمرین کنید

• از یک دوست یا معلم بخواهید که دستور زبان شمارا نقد کند.

• از کتاب‌های تمرین آزمون آیلتس استفاده کنید که تمرینات دستور زبان را ارائه می‌دهند.

واژگان

برای کسب نمرهٔ بالا در معیار واژگان، باید بتوانید از کلمات و عبارات انگلیسی به‌درستی استفاده کنید. این شامل استفاده از کلمات و عبارات دقیق و مناسب برای برقراری ارتباط باشد.

برای بهبود مهارت خود در واژگان، می‌توانید تمرینات زیر را انجام دهید:

• دایره لغات خود را گسترش دهید.

• از کلمات و عبارات جدید در مکالمات خود استفاده کنید.

• از یک دوست یا معلم بخواهید که واژگان شمارا نقد کند.

ارتباط

برای کسب نمرهٔ بالا در معیار ارتباط، باید بتوانید به‌طور مؤثر با ممتحن ارتباط برقرار کنید. این شامل استفاده از لحن و تن مناسب، استفاده از کلمات و عبارات واضح و روان و توانایی پاسخگویی به سؤالات ممتحن باشد.

برای بهبود مهارت خود در ارتباط، می‌توانید تمرینات زیر را انجام دهید:

• با خودتان یا با یک دوست مکالمه کنید.

• در مورد موضوعات مختلف صحبت کنید.

• از یک دوست یا معلم بخواهید که ارتباط شمارا نقد کند.

درنهایت، برای کسب نمرهٔ بالا در بخش اسپیکینگ آزمون آیلتس، باید تمرین زیادی انجام دهید. هرچه بیشتر صحبت کنید، بهتر می‌توانید مهارت‌های خود را در ارتباط به زبان انگلیسی بهبود بخشید.

نکاتی برای کسب نمرهٔ بالا در بخش اسپیکینگ آزمون آیلتس

• قبل از شروع صحبت، به سؤالات فکر کنید و یک طرح کلی برای پاسخ خود تهیه کنید. این به شما کمک می‌کند تا تمرکز خود را حفظ کنید و از سردرگمی جلوگیری کنید.

• از کلمات و عبارات واضح و روان استفاده کنید.

• از لحن و تن مناسب استفاده کنید.

• به سؤالات ممتحن به‌طور کامل و دقیق پاسخ دهید.

• از سکوت کردن خودداری کنید.

با پیروی از این نکات، می‌توانید شانس خود را برای کسب نمرهٔ بالا در بخش اسپیکینگ آزمون آیلتس افزایش دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

منوی دسته های خود را در هدرساز -> موبایل -> منوی اصلی موبایل -> نمایش/مخفی -> انتخاب منو، تنظیم کنید.
سبد خرید
ورود | ثبت نام
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفاً پست الکترونیک یا موبایل خود را وارد نمایید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد
فروشگاه
لیست علاقه مندی ها
0 مورد سبد خرید
حساب من